17/06/2024

Chia sẻ kho sách Ebook 10GB dữ liệu – Phần 2

chi se ebook

Sau 3 năm sưu tầm và sắp xếp kho Ebooks quý giá với hơn 30 chủ đề trong cuộc sống, Cường chia sẻ để mọi người đỡ mất thời gian tìm kiếm và tiếp cận được nhanh nhất tri thức nhân loại

Do đây là kho sách sưu tầm dựa trên hiểu biết và khả năng của cá nhân, nên rất mong sự đóng góp thêm của các bạn để kho sách ngày càng đầy đủ hơn nữa.

 

11. Chủ đề Nghệ Thuật:

https://drive.google.com/file/d/1QZQ6dUpcLqEfKWha1k-kZcWpCoJ05J8s/view?usp=sharing

12. Chủ đề Nghệ Thuật Sống:

https://drive.google.com/open?id=1WZitsVsnUCwkkCMCbk3x6kXjD1DiJnKW

13. Chủ đề Phát Triển Cá Nhân:

https://drive.google.com/open?id=1QZQ6dUpcLqEfKWha1k-kZcWpCoJ05J8s

14. Chủ đề Quản Lý:

https://drive.google.com/open?id=1WYKxIlgYbRjrfNOwj3Ljc2rku_37SiBg

15. Chủ đề Sức Khoẻ

https://drive.google.com/open?id=1Jk1LCpIshQ4VZcEPGzwWdsPUzB4Plpy4

16. Chủ đề Tâm Lý:

https://drive.google.com/open?id=1A8PQLZarOigGrsvGBEwRnVe4xium9Xbc

17. Chủ đềThành Ngữ, Tục Ngữ:

https://drive.google.com/open?id=1I9Sw6N67A95r3VOlqoNnhTgCNpsM3L4l

18. Chủ đề Thể Thao:

https://drive.google.com/open?id=1BPXOIEpN7YnM0KzJdz2jJx5zzcF1BJOy

19. Chủ đề Thơ Ca:

https://drive.google.com/open?id=1OA_bRJiQOiSj8WJMvlTCtT1L3Vv95SSV

20. Chủ đề Triết Học, Tôn Giáo, Tâm Linh:

https://drive.google.com/open?id=1Yq8DAxgFAhYQ33Ncy1HjyIrJP-JlDnU3

Facebook Comments Box