15/06/2024

Chia sẻ kho sách Ebook 10GB dữ liệu – Phần 1

chi se ebook

Sau 3 năm sưu tầm và sắp xếp kho Ebooks quý giá với hơn 30 chủ đề trong cuộc sống, Cường chia sẻ để mọi người đỡ mất thời gian tìm kiếm và tiếp cận được nhanh nhất tri thức nhân loại

Do đây là kho sách sưu tầm dựa trên hiểu biết và khả năng của cá nhân, nên rất mong sự đóng góp thêm của các bạn để kho sách ngày càng đầy đủ hơn nữa.

 

1. Chủ đề Ẩm Thực:

https://drive.google.com/file/d/1QZQ6dUpcLqEfKWha1k-kZcWpCoJ05J8s/view?usp=sharing

2. Chủ đề Công Nghệ Thông Tin:

https://drive.google.com/open?id=1WZitsVsnUCwkkCMCbk3x6kXjD1DiJnKW

3. Chủ đề Danh Nhân:

https://drive.google.com/open?id=1QZQ6dUpcLqEfKWha1k-kZcWpCoJ05J8s

4. Chủ đề Du Lịch:

https://drive.google.com/open?id=1WYKxIlgYbRjrfNOwj3Ljc2rku_37SiBg

5. Chủ đề Học Tập:

https://drive.google.com/open?id=1Jk1LCpIshQ4VZcEPGzwWdsPUzB4Plpy4

6. Chủ đề Khoa Học:

https://drive.google.com/open?id=1A8PQLZarOigGrsvGBEwRnVe4xium9Xbc

7. Chủ đề Kỹ Năng:

https://drive.google.com/open?id=1I9Sw6N67A95r3VOlqoNnhTgCNpsM3L4l

8. Chủ đề Lịch Sử:

https://drive.google.com/open?id=1BPXOIEpN7YnM0KzJdz2jJx5zzcF1BJOy

9. Chủ đề Mẹ Và Bé:

https://drive.google.com/open?id=1OA_bRJiQOiSj8WJMvlTCtT1L3Vv95SSV

10. Chủ đề Mẹo Vặt Đời Sống:

https://drive.google.com/open?id=1Yq8DAxgFAhYQ33Ncy1HjyIrJP-JlDnU3

Facebook Comments Box